Zwrot do 50% poniesionych kosztów za fotowoltaikę? – Dofinansowanie z programu „Mój Prąd”

Zwrot do 50% poniesionych kosztów za fotowoltaikę? – Dofinansowanie z programu „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” jest dedykowany wsparciu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Celem jest zwiększenie pozycji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Dotacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?:

O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, jest połączona z siecią energetyczną oraz ma zawartą umowę związaną z odprowadzeniem energii elektrycznej do sieci na zasadach prosumenckich.

Kim jest prosument w kontekście fotowoltaiki?

Prosument to słowo pochodzące od połączenia wyrazów „producent” oraz „konsument”. W kontekście instalacji fotowoltaicznej oznacza to, że jest to osoba, która wytwarza energię elektryczną i ją konsumuje. Wyprodukowaną nadwyżkę energii może przekazać do sieci energetycznej w celu wykorzystania jej w późniejszym okresie.

Wraz z nowelizacją ustawy o OZE powstał pakiet prosumencki, który pozwala małym i średnim firmom oraz spółdzielniom gmin wiejskich i wiejsko-miejskich rozliczać się na tych samych zasadach, co mniejsze podmioty. 

Prosumenci mogą korzystać z opustów w schemacie:

Instalacje o mocy do 10 kWp – każda 1 kWh oddana do sieci pozwala odebrać 0,8 kWh w innym okresie bez opłat.

Instalacje 10-50 kWp – każda 1 kWh oddana do sieci pozwala odebrać 0,7 kWh w innym okresie bez opłat.

Jak uzyskać finansowanie:

1. Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego

2. Instalacja licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny

3. Podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej

Należy zaznaczyć, że aby uzyskać dofinansowanie, instalacja nie mogła zostać przyłączona przed 23.08.2019 r. 

Zobacz:

Off-grid czy on-grid – rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Szczegółowe informacje

Dotacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, jednak nie może być to więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady programu „Mój Prąd”, skontaktuj się z nami. Formularz kontaktowy znajdziesz w zakładce „Kontakt” lub w prawym dolnym rogu. Ponadto oferujemy pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. 

Zobacz:

Jak dopasować moc instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię elektryczną

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Wyliczenia okresu zwrotu instalacji fotowoltaicznej na podstawie średniej ceny instalacji oraz średniej mocy. Dane NFOŚiGW z 2019 roku.
Jakie będzie dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0?

Od lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach nowej odsłony programu Mój Prąd. Do Read more

Dotacje na fotowoltaikę cieszą się popularnością, jak nigdy wcześniej!

Na początku 2020 roku liczba zainteresowanych dotacją w programie Mój Prąd wynosiła około 400 osób dziennie. Dzisiaj liczba wniosków jest Read more

Kończą się dotacje z programu „Mój Prąd”

„Mój Prąd” to program dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, który obniża koszt instalacji fotowoltaicznej o 5 tysięcy złotych. Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *