Dofinansowania dla firm

Program “Energia Plus”

Beneficjentem tego programu może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą i spełniające następujące warunki:

  • przekroczenie rocznego zużycia energii elektrycznej na poziomie 2GWh,
  • poprzedzenie wniosku audytem energetycznym zalecającym inwestycję w Odnawialne Źródła Energii,
  • planowana oszczędność energii będzie wyższa lub równa 5%.

Dofinansowanie może pełnić rolę pożyczki bezzwrotnej do 50 tys. zł, a także zwrotnej formy finansowania do 3,95 mln zł. Nabór trwa do końca roku 2020 lub do wyczerpania środków.

Celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza przez firmy poprzez montaż fotowoltaiki.

Regionalne Programy Operacyjne

Warunki tego programu uzależnione są od lokalizacji. Każde województwo posiada swój Regionalny Program Operacyjny. Tego typu programy skierowane są zazwyczaj do szerokiego grona odbiorców: firm, osób prywatnych oraz instytucji publicznych; oraz charakteryzują się zazwyczaj szerokim zakresem inwestycji.

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki właściwej dla województwa znajdują się informacje na temat ewentualnych dodatkowych form wsparcia. Oprócz tego również gminy uruchamiają własne formy pomocy, więc niekiedy warto udać się z wizytą do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

BOCIAN

Głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja emisji CO₂. Wsparcie na zastosowanie technologii wykorzystujących zieloną energię przyznawane jest na terenie Polski. Obejmuje inwestycje z zakresu pozyskiwania ciepła oraz energii elektrycznej. Wśród nich znajduje się dofinansowanie na systemy fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 MWp.

Maksymalna kwota pożyczki to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji). Pożyczka udzielana jest udzielana na okres do 15 lat. Spłata ratalna następuje co kwartał.

Umowy będą zawierane do końca 2020 roku w trybie ciągłym. Pieniądze są wypłacane w formie refundacji. Jest to odpowiedź na wyczerpane bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej.

Oferujemy doradztwo i pomoc w sprawie dofinansowań dla firm, klientów indywidualnych oraz gospodarstw rolnych

Skontaktuj się z nami w celu szczegółowego zapoznania się z różnymi formami finansowania.