Dofinansowania dla domu

Program “Mój Prąd”

“Mój Prąd” to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych trwający do 18 grudnia 2020 roku.

Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić następujące warunki:

  • Wielkość instalacji musi wynosić od 2kW do 10kW
  • Stroną umowy przyłączeniowej musi być osoba fizyczna
  • Urządzenia od daty produkcji do zakończenia instalacji nie mogą być starsze niż 24 miesiące
  • Wniosek o dofinansowanie może być złożony dopiero po zakończeniu instalacji licznika dwukierunkowego 

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki bezzwrotnej i pokrywa do 50% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, jednak nie może być to więcej niż 5000 zł.

Ulga termoizolacyjna

Aby skorzystać z ulgi termoizolacyjnej należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku z nową instalacją fotowoltaiczną. Na podstawie udokumentowanych wydatków w postaci faktur potwierdza się zwrot kosztów do 53 tys. zł. Wysokość ulgi zależy od przedziału skali podatkowej, w której znajduje się wnioskodawca.

Ulga przysługuje każdemu podatnikowi z osobna, więc w przypadku wspólnoty majątkowej w związku małżeńskim, wysokość zwrotu wzrasta nawet do 106 tys. zł.

Program “Czyste Powietrze”

To program, którego głównym założeniem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza. Oprócz uzyskania wsparcia finansowego na wymianę pieców na paliwo stałe, instalację CO, wentylację mechaniczną oraz zagadnienia związane z ociepleniem domu, można ubiegać się także o finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Z dofinansowania może skorzystać każda osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • dochód roczny nie przekracza 100 000 zł – podstawowe finansowanie lub miesięczne zarobki osób wzajemnie utrzymujących się nie przekraczają 1400 zł na osobę. Jeśli mieszkasz sam, miesięczne zarobki nie mogą przekraczać kwoty 1960 zł.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą starać się o podwyższone dofinansowanie, jeśli przychód jest mniejszy niż 30-krotność pensji minimalnej.

Regionalne Programy Operacyjne

Warunki tego programu uzależnione są od lokalizacji. Każde województwo posiada swój Regionalny Program Operacyjny. Tego typu programy skierowane są zazwyczaj do szerokiego grona odbiorców: firm, osób prywatnych oraz instytucji publicznych; oraz charakteryzują się zazwyczaj szerokim zakresem inwestycji.

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki właściwej dla województwa znajdują się informacje na temat ewentualnych dodatkowych form wsparcia. Oprócz tego również gminy uruchamiają własne formy pomocy, więc niekiedy warto udać się z wizytą do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.