Dofinansowania dla rolników

Dofinansowanie z PROW w ramach programu “Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

Dofinansowanie uzależnione jest od obszaru działalności gospodarstwa rolnego.

  • produkcja prosiąt – max. 900 tys. zł
  • produkcja mleka krowiego – max. 500 tys. zł
  • produkcja bydła mięsnego – max. 500 tys. zł
  • racjonalizacja technologii produkcji – – max. 200 tys. zł

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów inwestycji, a w przypadku gdy realizuje ją młody rolnik – od 30% do 60%.
Inwestycja ma doprowadzić do wzrostu ogólnych wyników gospodarstwa co najmniej o 10% w ciągu 5 lat od dnia przyznania dofinansowania.
Wielkość gospodarstwa musi być szacowana na 10-200 tys. euro i mniejsza niż 300ha

Program “Agroenergia”

Jest to dofinansowanie skierowane do rolników indywidualnych oferujące wsparcie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej.
Łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha.
Wymagane jest co najmniej 5 lat zamieszkiwania na terenach w gminie, na której położone jest jedno z gospodarstw rolnych.

Program realizowany jest w latach 2019-2025, jednak umowy będą podpisywane tylko do 2023 roku.

Dofinansowanie wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł.
W przypadku pożyczki możliwe jest uzyskanie całości kosztów kwalifikowanych, lecz nie mniej niż 100 tys zł i nie więcej niż 2 mln zł.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku, a okres finansowania wynosi maksymalnie 15 lat.

Złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW i ma przyczynić się conajmniej do 5% oszczędności energii. Ponadto inwestycja ma zaspokajać potrzeby gospodarstwa rolnego na energię conajmniej na poziomie 25%

Ulga inwestycyjna dla rolników

Rolnikowi przysługuje możliwość odpisania 25% udokumentowanych kosztów instalacji fotowoltaiki od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej przez okres 15 lat. Warunkiem jest finansowanie instalacji fotowoltaicznej ze środków własnych lub kredytu bankowego. Ponadto instalacja musi być położona na terenie opodatkowanych gruntów rolnych.

Oferujemy doradztwo i pomoc w sprawie dofinansowań dla firm, klientów indywidualnych oraz gospodarstw rolnych

Możliwość skorzystania z dotacji lub ulgi wiąże się ze sporządzeniem oraz złożeniem odpowiedniej dokumentacji rządowej, dlatego specjaliści z Energyeco Sp. z o.o. oferują sprawną pomoc przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem finansowania.