Wycena

  Wycena

  Chcesz aby projekt był najtańszy czy najlepszy? Co powinien oferować najlepszy?

  · deklarację n/t planowanej ilości energii kWh/rok

  · dobór komponentów

  · uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

  · wykaz unikniętych emisji CO2

  · głębokość zabijania lub balastowania konstrukcji

  · typ oraz przekroju wszystkich kabli

  · ochrona odgromowa i analiza ryzyka

  · ochrona przeciwprzepięciowa

  · Optymalizacja rozwiązań technologicznych jest ważna już od samego momentu planowania przedsięwzięcia.