Off-grid czy on-grid – rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Off-grid czy on-grid – rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Energię elektryczną powstałą dzięki panelom fotowoltaicznym możemy zużywać na bieżąco, gromadząc nadwyżki w magazynach energii (instalacja off-grid) albo podłączyć inwerter do sieci energetycznej (on-grid). Każde z tych rozwiązań ma swoje wady oraz zalety. W tym artykule dowiesz się czym różnią się obydwie instalacje oraz która instalacja jest bardziej opłacalna.

On-grid

Instalacja tego typu charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie rezygnuje z infrastruktury dostawcy prądu. Wyprodukowane nadwyżki energii mogą zostać przekazane do sieci na zasadzie systemu upustów (net metering). Prosument ma prawo skorzystać z możliwości wykorzystania oddanej uprzednio energii elektrycznej w ciągu 365 dni.

Wielkość upustu zależy od wielkości instalacji:

Dla instalacji poniżej 10 kW: 0,8 kWh za każdą 1 kWh oddanej energii

Dla instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddanej energii

Net metering w praktyce:

Jan Kowalski jako prosument (osoba, która wytwarza energię z instalacji korzystających z OZE do 50kW) zainstalował na swoim dachu instalację fotowoltaiczną o mocy 11 kWp. W maju 2020 roku udało mu się wyprodukować 1100 kWh. 400 kWh energii zostało zużytych na bieżąco. Pozostałe 700 kWh energii Pan Jan wprowadził do sieci. 

Upust, z którego korzysta Pan Jan (instalacje powyżej 10 kWp) umożliwiający odebranie energii w innym terminie (np. nocą, zimą) wynosi 70%.

700 kWh * 0.7 = 490 kWh

Pan Jan na odbiór 490 kWh energii ma 365 dni (rok). 

Wnioski: Gdyby Pan Jan wykorzystał wyprodukowaną energię elektryczną w całości na bieżąco, wyprodukowane 1100 kWh nie musiałoby być oddawane do sieci. W ten sposób cała wyprodukowana energia byłaby do dyspozycji Pana Jana. W przypadku powyższej analizy, Pan Jan oddał bezpowrotnie do sieci 210 kWh jako opłatę za przechowanie 700 kWh energii.

Zalety:

Oddając nadwyżki energii do sieci, prosument nie musi kupować akumulatorów przechowujących energię elektryczną. Oddaną energię można odebrać w ciągu 365 dni.

Niższy koszt instalacji ze względu na brak konieczności montażu akumulatorów

Wady: 

Brak możliwości pobrania całości oddanej energii. 

Zależność od dostawcy prądu


Off-grid

Instalacja off-grid nie jest podłączona do sieci dostawcy prądu. Nadwyżki energii muszą zostać wykorzystane na bieżąco, albo przechowywane w akumulatorach, których koszt na obecną chwilę jest wysoki. Instalacje tego typu stosuje się w przypadku braku dostępu do pobrania energii elektrycznej. 

W skład zestawu off-grid wchodzą przede wszystkim:

Panele fotowoltaiczne

Inwerter

Akumulator i regulator ładowania

Zalety:

Możliwość korzystania z energii tam, gdzie nie ma podłączenia z siecią

Całkowita niezależność od dostawcy prądu

Wady:

Wysoki koszt akumulatorów

Brak możliwości przesyłania energii do sieci


Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

Wady i zalety instalacji off-grid.

Wybrać instalację on-grid, czy off-grid? Wiele przyszłych prosumentów zadaje sobie to pytanie. O ile powszechnie implementowanym systemem jest on grid, Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Półprzezroczyste ogniwa słoneczne – przyszłość dla rolników?

Według nowych badań szklarnie wyposażone w półprzezroczyste ogniwa słoneczne mogą generować energię elektryczną bez wpływu na wzrost i zdrowie rosnących Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *