Nowelizacja ustawy OZE – Nowe propozycje Ministerstwa Klimatu przekazane do opiniowania.

Nowelizacja ustawy OZE – Nowe propozycje Ministerstwa Klimatu przekazane do opiniowania.

W dniu wczorajszym (4.08.2020 r.) został opublikowany projekt nowelizacji ustawy OZE. Zakłada on przede wszystkim zmiany dotyczące ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców, sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej, przedłużenie funkcjonowania sytemu opustu i wiele więcej. Zobacz, co jeszcze przygotowało Ministerstwo Klimatu.

Definicja małych instalacji

Instalacje OZE (zgodnie z projektem nowelizacji) to takie, których łączna moc jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW, są przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub mocy cieplnej 150-900 kW, której łączna moc zainstalowana zawiera się między 50 kW, a 500 kW.

Oznacza to także, że pojawi się ograniczenie dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacji. Z drugiej strony przedsiębiorcy posiadający koncesję, a posiadają małe instalacje zostaną wpisania do rejestru wytwórców energii w małych instalacjach.

Uściślenie sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej dla instalacji OZE

Nowelizacja proponuje zapis na poziomie ustawy na temat dotychczasowej praktyki dotyczącej określania łącznej mocy dla instalacji OZE. 

Zobacz: Prezes PGE – Grozi nam upadłość

Wydłużenie czasu obowiązywania wsparcia dla OZE

Nowe poprawki mają także za zadanie wydłużyć okres obowiązywania wsparcia dla OZE, czyli mechanizmów opustu w systemie prosumenckim. Ponadto wydłuża się okres obowiązku zakupu niewykorzystanej energii dla instalacji, które działają poza systemem prosumenckim, oraz obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po stałej cenie. Przewiduje się także wydłużenie obowiązku zakupu energii po stałej cenie lub prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii w ramach FIT i FIP oraz systemu aukcyjnego.

Przyjęcie ustawy spowoduje wydłużenie okresów obowiązywania wsparcia dla instalacji OZE do dnia 30 czerwca 2045 roku. Przedłużenie możliwości udzielania pomocy publicznej w ramach FIT i FIP oraz systemu aukcyjnego tyczy się maksymalnego terminu udzielania pomocy publicznej. Zmiana sprawi, że  okres ten przedłuży się o dokładnie 5 lat, czyli do 30 czerwca 2026 roku.

Długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia

Planowane jest także określenie harmonogramu udzielania wsparcia obejmującego kolejne cztery lata (2022-2026). Ustawa zakłada wprowadzenie delegacji ustawowej określającej ilość oraz wartość sprzedanej w drodze aukcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone.

Zobacz: Trwają pracę rządu nad nowym prawem funkcjonowania magazynów energii

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (data dostępu 5.08.2020)


Turbina nie tak straszna, jak ją malują

Zawsze tam, gdzie ma pojawić się turbina wiatrowa, jak grzyby po deszczu mnożą się ostrzeżenia, że jej działalność wpłynie negatywnie Read more

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

5 powodów, przez które nie warto inwestować w instalację fotowoltaiczną

Na stronach instalatorów systemów fotowoltaicznych można przeczytać o wspaniałych zaletach fotowoltaiki. Każdy instalator próbuje zdobyć jak największą ilość klientów,  często Read more

Jaki jest koszt pompy ciepła i ogrzewania podłogowego z instalacją fotowoltaiczną?

Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki jest obecnie jednym z najbardziej ekologicznych oraz ekonomicznych sposobów na ogrzewanie domu. Jakie są koszty Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *