Trwają pracę rządu nad nowym prawem funkcjonowania magazynów energii

Trwają pracę rządu nad nowym prawem funkcjonowania magazynów energii

Już od kilku lat rząd zabiera się do przygotowania prawa dotyczącego magazynów energii. Pierwsze zapowiedzi pojawiły się już w 2018, lecz do tej pory nigdy nie trafiły do prac w parlamencie. Teraz za sprawą Ministerstwa Klimatu pojawiła się szansa na wdrożenie projektu w życie. Na jakich zasadach ma funkcjonować i w jaki sposób wesprze rozwój OZE?

W 2018 roku Ministerstwo Energii przygotowało projekt nowelizacji ustawy „Prawo energetyczne”, które zakładało pojawienie się dwóch regulacji dotyczących magazynów energii. Projekt ostatecznie nigdy nie trafił do parlamentu. 

Deklarację złożył także ówczesny wiceminister energii Tadeusz Skobel, który zapowiadał pojawienie się projektu ustawy w marcu 2019 roku – niestety z marnym skutkiem. Obecnie jednak nie doczekaliśmy się żadnego rozwiązania dla magazynów energii, a jedynie ich definicji zawartych w ustawie prawa energetycznego, ustawy o OZE oraz ustawie o rynku mocy.

Inicjatywa Ministerstwa Klimatu 

Sektor magazynów energii potrzebuje rozwiązań prawnych, aby zacząć się rozwijać. Rynek oczekuje na rozwiązania, które zniosą pewne bariery prawne w inwestycjach tego typu. Wiele wskazuje na to, że dzięki Ministerstwu Klimatu pojawiła się szansa na zmiany. 

Nowe rozwiązania dla magazynów energii pojawiły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który został przyjęty przez rządowy Komitet ds. Europejskich.

Co przewiduje projekt ustawy?

Projekt ustawy przewiduje m. in. wprowadzenie nowej definicji magazynu i magazynowania energii elektrycznej. Ponadto projekt zakłada zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych oraz wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii. 

Ministerstwo proponuje także nałożenia obowiązku uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru przez operatora systemu dystrybucyjnego bez względu na pojemność. 

Obowiązek uzyskania koncesji dotyczyć będzie magazynów o mocy przekraczającej 10 MW, natomiast konieczność wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu będzie dotyczyć łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Projekt proponuje obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie do sieci elektromagnetycznej oraz zwolnienie z opłaty przejściowej. 

W nowelizacji ma znaleźć się również zapis dotyczący możliwości pobierania energii z sieci przez magazyn energii elektrycznej będący częścią instalacji OZE lub jej hybrydowej wersji bez utraty uprawnień wynikających z systemów wsparcia.

Po zmianach obowiązkiem będzie opomiarowanie źródeł OZE, a prawo do przyznawania certyfikatów i uprawnień będzie uzależnione od prawidłowości opomiarowania magazynu.

Zmieniona zostanie definicja nabywcy końcowego, która zniesie akcyzę na nabycie energii przez podmiot magazynujący.

Odświeżone propozycje

Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Klimatu to w dużej mierze propozycje wskazywane wcześniej przez Ministerstwo Klimatu. Główne pomysły, które Ministerstwo Klimatu chce wprowadzić do nowej ustawy to między innymi stworzenie rejestru mniejszych magazynów, obowiązek koncesjonowania powyżej 10 MW.

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

5 powodów, przez które nie warto inwestować w instalację fotowoltaiczną

Na stronach instalatorów systemów fotowoltaicznych można przeczytać o wspaniałych zaletach fotowoltaiki. Każdy instalator próbuje zdobyć jak największą ilość klientów,  często Read more

Jaki jest koszt pompy ciepła i ogrzewania podłogowego z instalacją fotowoltaiczną?

Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki jest obecnie jednym z najbardziej ekologicznych oraz ekonomicznych sposobów na ogrzewanie domu. Jakie są koszty Read more

Produkcja wodoru z farm fotowoltaicznych – Polski elektrolizer wodorowy.

Podczas konferencji PCHET, firma Sescom S.A. zaprezentowała autorski projekt elektrolizera HgaaS. Paliwo wyprodukowane w procesie elektrolizy ma być bezemisyjną alternatywą Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *