Nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem instalacji fotowoltiacznych

Nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem instalacji fotowoltiacznych

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie od 19 września 2020 roku przewiduje  zmiany w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW. Nowe prawo nakłada konkretne obowiązki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym instalacji fotowoltaicznej.  

Nowe zmiany w ustawie Prawo budowlane

Zapisy dotyczące montażu każdej instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kW wymagają od inwestorów uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także wymagane jest zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej po zakończonej instalacji fotowoltaicznej.

Nowe prawo dotyczy każdej instalacji fotowoltaicznej, bez względu na to gdzie zostanie zamontowana (grunt, dach). Celem nowo wprowadzonych zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Przyczyny pożarów

Najczęstszą przyczyną pożarów instalacji fotowoltaicznej są czynniki zewnętrzne. Zalicza się do nich przede wszystkim wyładowania atmosferyczne (47%), które są główną przyczyną pożaru, a także błędy montażowe (36 %) oraz wadliwy sprzęt (12%) – BRE National Solar Centre. 

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Warto zapobiegać już na poziomie projektu instalacji fotowoltaicznej, dlatego dobrze wykonany projekt powinien zawierać między innymi informacje na temat doboru komponentów, uwzględniając również ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, wytyczne montażowe, jakość połączeń oraz błędy, które mogą być w przyszłości źródłem zagrożenia bezpieczeństwa oraz pożaru. Ponadto dobry projekt wymaga indywidualnego rozpatrzenia, dlatego warto powierzyć jej projekt ekspertom.

Projektant jest zobowiązany przeprowadzić kompleksowy wywiad związany z całą instalacją elektryczną. Jeśli budynek wymaga modernizacji całej instalacji elektrycznej, należy to zrobić przed montażem instalacji fotowoltaicznej, np. poprzez instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Prawidłowy projekt instalacji uwzględnia między innymi:
Dobór zabezpieczeń przepięciowych i nadprądowych
Rozłącznik po stronie DC
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy kubaturze powyżej 1000 m3
Jakość połączeń i komponentów

Burza z piorunami – zagrożenie dla fotowoltaiki?

Skutki bezpośredniego wyładowania atmosferycznego mogą być bardzo dotkliwe. Uderzenie pioruna może wywołać pożar przez wytworzenie dużej ilości ciepła. Ucierpieć mogą Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Półprzezroczyste ogniwa słoneczne – przyszłość dla rolników?

Według nowych badań szklarnie wyposażone w półprzezroczyste ogniwa słoneczne mogą generować energię elektryczną bez wpływu na wzrost i zdrowie rosnących Read more

Jakie będzie dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0?

Od lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach nowej odsłony programu Mój Prąd. Do Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *