Archive for Tag: pożar

Nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem instalacji fotowoltiacznych

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie od 19 września 2020 roku przewiduje zmiany w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW. Nowe prawo nakłada konkretne obowiązki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym instalacji fotowoltaicznej. Nowe zmiany w ustawie Prawo budowlane Zapisy dotyczące montażu każdej instalacji fotowoltaicznej...

Więcej