Rusza kolejny nabór w POIŚ! 80 mln. złotych dla przedsiębiorców na fotowoltaikę!

Rusza kolejny nabór w POIŚ! 80 mln. złotych dla przedsiębiorców na fotowoltaikę!


31 marca br. rusza już siódmy nabór w poddziałaniu 1.1.1 “Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę.


Siódmy nabór potrwa w dniach od 31 marca do 28 maja 2021 r. Wsparcie inwestycji w OZE pochodzi z Funduszy Europejskich. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.05.2021 r. o godz. 24.00. W Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dnia 28.05.2021 r o godz. 15:30.

Cel dofinansowania – ile i dla kogo?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MW. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Ponadto jest możliwości uzyskania premii inwestycyjnej w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20 proc.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie może być udzielone podmiotom wskazanym w SzOOP jako typ beneficjenta: tj. przedsiębiorcom – wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).
Źródło: NFOŚiGW

Artykuł wykonali: Irena Jagiełło, Tomasz Litwińczuk

Turbina nie tak straszna, jak ją malują

Zawsze tam, gdzie ma pojawić się turbina wiatrowa, jak grzyby po deszczu mnożą się ostrzeżenia, że jej działalność wpłynie negatywnie Read more

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

Wady i zalety instalacji off-grid.

Wybrać instalację on-grid, czy off-grid? Wiele przyszłych prosumentów zadaje sobie to pytanie. O ile powszechnie implementowanym systemem jest on grid, Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *