Neutralność klimatyczna do 2050 roku – strategia UE związana ze zmianami klimatycznymi

Neutralność klimatyczna do 2050 roku – strategia UE związana ze zmianami klimatycznymi

Globalne zmiany klimatyczne to rzeczywistość oraz są poważnym problemem dla Europejczyków. W związku z tym Unia Europejska ogłosiła strategię: Neutralność klimatyczna do 2050 roku, której celem jest zminimalizowanie czynnika ludzkiego w procesie globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatyczne są odczuwane już dziś

W ciągu ostatnich lat zanotowano 18 najcieplejszych lat w historii oraz wzrost intensywności oraz ilości ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które były spowodowane między innymi przez fale ekstremalnych upałów. Wzorst średnich temperatur za kołem podbiegunowym o 5 stopni w 2008 roku spowodowało szybkie topnienie lodu w Morzu Arktycznym, a to odbiło się negatywnie na bioróżnorodność Skandynawii. Zanotowano także dotkliwe susze na dużych obszarach Europy oraz dotkliwe powodzie w Europie Środkowej i Wschodniej.
Ekstremalne zmiany pogodowe, których efektem są pożary lasów, powodzie, tajfuny i huragany powodują straty zarówno w postaci ofiar, spustoszenia oraz negatywnego wpływu ekonomicznego. Susze negatywnie odbijają się na efektywności produkcji roślin uprawnych oraz pasz dla zwierząt.
Średnia temperatura Ziemi rośnie w tempie 0.2 stopnia Celsiusza na dekadę. W związu z tym zapowiada się, że do 2060 roku temperatury podniosą się o 1 stopień.  Taka sytuacja sprawić może, że zniknie 99% raf koralowych, a poziom mórz podniesie się aż o 7 metrów z powodu utraty pokrywy lodowej Grenlandii.
Warto również zaznaczyć, że według badania przeprowadzonego na obywatelach UE, 9 na 10 osób (92%) uważa zmianę klimatu za poważny problem.


Strategia UE

W związku ze zmianami klimatycznymi, w listopadzie 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – (Komunikat Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich: Strategiczna długoterminowa wizja dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku. [COM (2018 773 final]).
Celem strategii jest badanie sposobu osiągnięcia neutralności klimatycznej analizując wszystkie kluczowe sektory gospodarki. W obszarze rozważań znalazła się energetyka, transport, przemysł i rolnictwo. W związku z tym zostało zbadanych wiele opcji, które podkreślają, że do 2050 roku można przejść do zerowej emisji gazów cieplarnianych w oparciu o powstające oraz już istniejące rozwiązania technologiczne. 
Wśród 7 głównych elementów strategicznych wizji Europy neutralnej dla klimatu znalazły się:
Maksymalizacja efektywności energetycznej (np. budynki o zerowej emisji)
Dekarbonizacja dostaw energii w Europie poprzez przejście na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz elektryczności
Gospodarka obiegowa, konkurencyjny przemysł UE
Rozwój infrastruktury sieciowej
Wykorzystanie zalet biogospodarki, tworzenie pochłaniaczy dwutlenku węgla
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
Jak zaznacza Jean-Claude Juncker – przewodniczący Komisji Europejskiej  – „My, Europejczycy chcemy pozostawić czystszą planetę następnym pokoleniom. Nie możemy przymknąć oczu na stojące przed nami wyzwania; powinniśmy patrzeć przyszłość”
„Unia Europejska rozpoczęła już modernizację i transformację kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Komisja Europejska opracowała strategię, zgodnie z którą do 2050 roku gospodarka UE ma jako pierwsza na świecie osiągnąć neutralność klimatyczną. Jest to konieczne, możliwe i leży w interesie Europy” – dodaje Miguel Arias Canete – komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych do 100% do 2050 roku

Unia Europejska zakłada radykalną poprawę wydajności energetycznej i wykorzystanie OZE poprzez zróżnicowanie intensywności wykorzystania energii elektrycznej, wodoru oraz e-paliw, a także edukacja obywateli oszczędnego korzystania z energii. W porównaniu z rokiem 1990, emisja spalin ma ulec redukcji co najmniej o 80% do roku 2050.

Źródło: ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

5 powodów, przez które nie warto inwestować w instalację fotowoltaiczną

Na stronach instalatorów systemów fotowoltaicznych można przeczytać o wspaniałych zaletach fotowoltaiki. Każdy instalator próbuje zdobyć jak największą ilość klientów,  często Read more

Jaki jest koszt pompy ciepła i ogrzewania podłogowego z instalacją fotowoltaiczną?

Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki jest obecnie jednym z najbardziej ekologicznych oraz ekonomicznych sposobów na ogrzewanie domu. Jakie są koszty Read more

Produkcja wodoru z farm fotowoltaicznych – Polski elektrolizer wodorowy.

Podczas konferencji PCHET, firma Sescom S.A. zaprezentowała autorski projekt elektrolizera HgaaS. Paliwo wyprodukowane w procesie elektrolizy ma być bezemisyjną alternatywą Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *