Analiza zwrotu instalacji fotowoltaicznej – Kiedy zwróci mi się instalacja fotowoltaiczna?

Analiza zwrotu instalacji fotowoltaicznej – Kiedy zwróci mi się instalacja fotowoltaiczna?

Montaż instalacji fotowoltaicznej wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów związanych z budową. Koszty te nie są duże w porównaniu do pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł oraz zwraca się w dość krótkim okresie. Jednakże, aby dokładnie oszacować koszty całkowite instalacji wymagane jest przeprowadzenie wnikliwej analizy ekonomicznej.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej polega na wykonaniu symulacji funkcjonowania określonego okresu funkcjonowania systemu w określonych warunkach klimatycznych. Przykładowo, w systemach autonomicznych istotny wpływ na koszty mają akumulatory, przy których należy uwzględnić ewentualną wymianę w okresie 10 lat. 

Ze względu na złożoność zagadnienia, trudno jest określić opłacalność inwestycji mając do dyspozycji ograniczoną wiedzę w zakresie warunków, w której będzie funkcjonować instalacja. Optymalizacja powinna również być przeprowadzona przy założeniu długiego okresu eksploatacji (20-30 lat). 

Prawidłowe sporządzenie analizy obejmuje następujące pytania:

Jaki typ systemu będzie najbardziej optymalny?

Jak poprawić funkcjonowanie już istniejących warunków w miejscu instalacji PV?

Jak zwiększy się koszt systemu przy realizacji dodatkowych zadań (np. naprawy, wymiany)?

Jak zmieni się koszt wytwarzania energii przy zmianie warunków działania systemu?

Jaki jest koszt poszczególnych elementów i jaki mają wpływ na działanie systemu?

Jak zmiana warunków pogodowych wpłynie na funkcjonowanie najtańszego  systemu?

Który projekt będzie najbardziej optymalny pod kątem warunków ekonomicznych (stopa zwrotu inwestycji, koszty serwisowe)?

Aby odpowiedzieć na powyżej zadane pytania niezbędne będzie sporządzenie kalkulacji kosztów całkowitych instalacji.

Zwrot inwestycji, a zmieniające się ceny prądu

Im wyższa cena prądu tym okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej będzie krótszy. Rosnące ceny prądu po założeniu własnej instalacji PV możemy potraktować jako dodatkowe oszczędności zgromadzone w całym okresie funkcjonowania instalacji.

Ceny energii elektrycznej rosną, jednak biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat oraz tendencje można przyjąć, że roczny wzrost cen wyniesie nawet 7%.

Dotacje = krótszy okres zwrotu

Korzystanie z dotacji skraca okres zwrotu inwestycji powodując, że instalacja szybciej zacznie zarabiać na siebie. Warto upewnić się , czy możemy skorzystać z takiej formy finansowania. Np. w przypadku dotacji 5000 zł z programu „Mój prąd” im mniejsza instalacja, tym większy udział wsparcia, a w konsekwencji o wiele krótszy okres zwrotu niż w przypadku braku dotacji.

Po uwzględnieniu dotacji realny okres zwrotu przydomowej instalacji może się skrócić nawet do 3-6 lat w zależności od użytych komponentów (nawet tych drobnych) oraz marży podwykonawcy. Rosnąca konkurencja na rynku instalatorów fotowoltaiki sprzyja inwestorom, gdyż mają większy wybór jak najlepszej oferty w stosunku jakość-cena.

Źródło: http://www.studiaoze.utp.edu.pl/pliki/publikacje/Projekt%20Norweski%20-%20Instalacje%20PV.pdf (data dostępu: 24.08.2020 r.)


Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej Read more

Wady i zalety instalacji off-grid.

Wybrać instalację on-grid, czy off-grid? Wiele przyszłych prosumentów zadaje sobie to pytanie. O ile powszechnie implementowanym systemem jest on grid, Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Półprzezroczyste ogniwa słoneczne – przyszłość dla rolników?

Według nowych badań szklarnie wyposażone w półprzezroczyste ogniwa słoneczne mogą generować energię elektryczną bez wpływu na wzrost i zdrowie rosnących Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *