Słownik instalatora fotowoltaiki cz. 1

Słownik instalatora fotowoltaiki cz. 1

Gdy instalator fotowoltaiki operuje niezrozumiałymi dla zwykłego użytkownika pojęciami warto by było mieć przed sobą taki słownik, w którym wszystkie branżowe pojęcia są wyjaśnione w prosty i zrozumiały sposób. Z tego właśnie powodu powstał „słownik instalatora fotowoltaiki”.


Fotowoltaika – (ang. Photovoltaics) – Dziedzina wykorzystujące zwane efektem fotowoltaicznym. Generuje siłę elektromotorycznym pod wpływem promieniowania świetlnego (najczęściej słonecznego).

Ogniwo, ogniwo fotowoltaiczne – element modułu fotowoltaicznego generujący energię elektryczną. Pojedyncze ogniwo wytwarza niewielkie napięcie, dlatego w module fotowoltaicznym połączone są szeregowo.

Moduł, moduł PV, moduł fotowoltaiczny, panel – (ang. photovoltaic module) – zestaw połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych zamkniętych w jednej obudowie. 

Łańcuch – (ang. String) – układ elektryczny polegający na szeregowym połączeniu modułów fotowoltaicznch

DC – (ang. direct current) – prąd stały. Charakteryzuje się stałym  zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych

AC – (ang. Alternating current) – prąd zmienny. Natężenie prądu przechodzi przez zero na przemian osiągając wartości dodatnie i ujemne. 

Generator – Urządzenie służące do przetwarzania (nie wytwarzania) energii nieelektrycznej na energię elektryczną. W fotowoltaice są to moduły fotowoltaiczne, które przetwarzają energię słoneczną (nieelektryczną) na energię elektryczną DC.

Falownik – (ang. Inverter) – Urządzenie służące do przemiany energii prądu stałego DC na energię prądu przemiennego DC

Moc – (ang. Power) – Iloczyn natężenia przepływającego prądu i napięcia elektrycznego. Jednostką mocy jest Wat [W].

Wp – (watt peak) – moc ogniw, modułów lub instalacji fotowoltaicznej zmierzona dla warunków STC. 

OSD – operator systemu dystrybucyjnego

STC – (Standard Test Conditions) – Standardowe warunki badań ogniw i modułów fotowoltaicznych, które reguluje nomra EN 60904-3. Są to warunki, takie jak: natężenie promieniowania słonecznego 1000W/m2, temperatura ogniw (nie otoczenia) 25 stopni C, gęstość atmosfery AM: 1.5.

NOCT – (Normal Operating Cell Temperature) – warunki nominalne testowania modułów, które są zbliżone do rzeczywistych warunków pracy modułów fotowoltaicznych. Warunki: nasłonecznienie 800W/m2, temperatura otoczenia: 20 stopni C, prędkość wiatru: 1m/s, gęstość atmosfery AM: 1.5.

Strona AC instalacji PV – część instalacji PV między falownikiem, a punktem przyłączenia do instalacji elektrycznej

Strona DC instalacji PV – część instalacji PV między ogniwem, a falownikiem

Wady i zalety instalacji off-grid.

Wybrać instalację on-grid, czy off-grid? Wiele przyszłych prosumentów zadaje sobie to pytanie. O ile powszechnie implementowanym systemem jest on grid, Read more

Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów produkujących energię elektryczną na własny użytek w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Wielu z nich Read more

Półprzezroczyste ogniwa słoneczne – przyszłość dla rolników?

Według nowych badań szklarnie wyposażone w półprzezroczyste ogniwa słoneczne mogą generować energię elektryczną bez wpływu na wzrost i zdrowie rosnących Read more

Sejm przyjął nowelę dot. poprawy efektywności energetycznej

Warszawa, 17.03.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, zakładającą minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych Read more

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *