30 kW – Nowe Piekuty

30 kW – Nowe Piekuty

Lokalizacja: Nowe Piekuty

Dach: Lekkie nachylenie

Falownik: Huawei SUN2000

Panele: ULICA SOLAR 330W

Kierunek: Południowy, wschód-zachód